Contact us

Send Us A Message


IEYC, Yizhuang

Tower B Zhaolin Plaza, No.19 Ronghua Middle Road, Yizhuang, Beijing

 

Mobile: +86 131 2109 5983
Email: michelleyang@innovaedu.org

IEYC, Fanhai

Shifoyingdongli 133-4, Chaoyang, Beijing


Mobile: +86 156 5207 8281 

Email: yishaniu@innovaedu.org

en_US